ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEATIS

TUTVUSTUS JA KONTAKTANDMED

1.1  Selles isikuandmete töötlemise teatises selgitab Bonava, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, kui külastate meie veebisaiti.

1.2  Meie jaoks on oluline, et võiksite olla kindel, et käitleme teie isikuandmeid vajaliku hoolsusega. Oleme rakendanud selleks tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. Soovitame teil võtta aega ja see privaatsusteatis hoolikalt läbi lugeda.

1.3  Bonava AB (publ) on vastutav töötleja ja seega vastutab teie isikuandmete töötlemise eest meie poolt või meie nimel. Kui teil on töötlemise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust: Bonava AB (publ), Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefon: +4620-28 28 28, e-post: dataprotection@bonava.com.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

2.1  Isikuandmed on mis tahes teave, mida võidakse teie kui üksikisikuga seostada. Töötleme erinevaid teid puudutavaid isikuandmeid sõltuvalt sellest, milline suhe teil meiega on, nagu allpool kirjeldatud. Kui avaldate meile kellegi teise isikuandmeid, näiteks oma pereliikmete andmeid, siis vastutate selle eest, et neile edastataks selles dokumendis sisalduv teave.

2.2  Kui külastate meie veebisaiti, töötleme andmeid, mis on seotud teie tegevusega meie veebisaidil, näiteks teie sirvimisajalugu ja otsingupäringud, teie seadme ID või muud kordumatud identifikaatorid, seadme ja tarkvara tunnused (nt teie lehevaatamiste statistika, viite-URL-id, IP-aadress (mis võib teatada meile teie üldise asukoha) ja teave meie reklaami kättesaadavuse ja kohaletoimetamise kohta. Me saame teavet ka küpsiste kaudu, mida selgitame allpool meie küpsiseid puudutavas teabes.

MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

3.1  Me kasutame ülalnimetatud teavet järgmistel eesmärkidel:

  • teabe edastamine vabade ametikohtade ja töökeskkonna kohta Bonavas meie veebisaidil.

MILLAL TEIE ISIKUANDMED KUSTUTATAKSE?

4.1  Säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide täitmiseks, seejärel kustutatakse andmed vastavalt meie kustutamisrutiinile. See tähendab, et teatud andmeid säilitatakse kauem kui teisi.

4.2  Küpsised aeguvad kindlaksmääratud aja jooksul, nagu on täpsustatud meie küpsiste kasutamise teabes.

MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

5.1  Töötlemine toimub nn huvide tasakaalu põhimõttel, mis tähendab, et meil on õigustatud huvi andmete töötlemiseks (nt oma veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks) ja me teeme seda viisil, mis ei kahjusta teie privaatsust.

KELLELE ME TEIE ISIKUANDMEID AVALDAME?

6.1  Seoses käesolevas isikuandmete töötlemise teatises kirjeldatud töötlemistoimingute teostamisega avaldatakse teie andmeid teistele Bonava ettevõtetele ja välistele ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid (nt IT-teenuseid). Samuti avaldame teie andmeid ametiasutustele, kui see tuleneb juriidilisest nõudest või haldusotsustest.

6.2  Ettevõtetel, kellele me andmeid avaldame, on lubatud teie andmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ning me tagame lepingute abil teie isikuandmete kõrge turvalisuse taseme. Kui me edastame teie andmeid välistele ettevõtetele väljaspool EL-i/EMP-d, tagame, et võetakse asjakohased turvameetmed, näiteks EL-i komisjoni andmeedastuse tüüptingimuste lisamine (mis on saadaval EL-i komisjoni veebisaidil) meie lepingutesse, mis me sõlmime isikuandmetele juurdepääsu saavate osapooltega.

TEIE ÕIGUSED SEOSES MEIEPOOLSE TÖÖTLEMISEGA

7.1  Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on teil seoses teie isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

  • Õigus andmetega tutvuda, st õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, ja koopiat töötlemisel olevatest isikuandmetest.
  • Õigus andmete parandamisele, st õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
  • Õigus andmete kustutamisele, st õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
  • Õigus andmete töötlemise piiramisele, st õigus nõuda oma isikuandmete välise töötlemise piiramist, näiteks kui vaidlustate meie poolt töödeldavate isikuandmete täpsuse
  • Andmete ülekandmise õigus, st õigus nõuda, et teie isikuandmed edastataks meilt teisele ettevõttele.
  • Õigus esitada vastuväiteid seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.
  • Õigus oma nõusolek tagasi võtta, tagasivõtmine ei mõjuta siiski teie nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.
  • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et meie töötlemine ei vasta kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele.

7.2  Mõned ülaltoodud õigused kehtivad ainult teatud olukordades. Kui soovite mõnda oma õigust kasutada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

***

KÜPSISTE KASUTAMISE TEAVE

1. KÜPSISTE KASUTAMINE

1.1 Küpsise määratlus ja kasutusala

Küpsis on väike tekstifail, mille käesolev veebisait salvestab teie internetiühendusega seadmesse. Küpsist kasutatakse näiteks selleks, et eristada kasutajaid üksteisest ja seeläbi parandada veebisaidi külastaja kasutuskogemust. Mõned meie kasutatavad küpsised kustutatakse pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Mõned neist jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil teie brauseri ära tunda (püsiküpsised). Seda, kuidas me sellel veebisaidil küpsiseid kasutame, on kirjeldatud allolevas tabelis. Selles teabes viitavad küpsised ka teistele tehnikatele, mille abil saadakse teie seadmest andmeid või salvestatakse neid seal. Teavitame teid siinkohal meie kasutatavate tehnoloogiate tüüpidest ja nende eesmärkidest.

Rangelt vajalikud küpsised: Need küpsised on meie veebisaidi toimimiseks või teenuste pakkumiseks hädavajalikud. Näiteks kasutatakse neid küpsiseid meie kasutajate autentimiseks ja tuvastamiseks, kui nad sisenevad meie veebisaidi privaatsele alale. Seda tüüpi küpsiste kustutamine või blokeerimine põhjustab teenuse tõrkeid.

Analüütilised küpsised:Need küpsised võimaldavad meil loendada külastusi ja veebiliikluse allikaid, et saaksime mõõta ja parandada oma veebisaidi toimivust. Need aitavad meil teada saada, millised lehed on kõige populaarsemad ja kõige vähem populaarsed, ning näha, kuidas külastajad veebisaidil ringi liiguvad. Kõik andmed, mida need küpsised koguvad, on agregeeritud ja seega anonüümsed. Kui te neid küpsiseid ei luba, ei saa me teada, millal olete meie veebisaiti külastanud

Funktsionaalsed küpsised: Need küpsised võimaldavad pakkuda veebisaidil täiustatud funktsionaalsust ja isikupärastamist. Need võivad olla seatud meie või kolmandatest osapooltest pakkujate poolt, kelle teenused oleme oma lehtedele lisanud. Kui te neid küpsiseid ei luba, ei pruugi mõned või kõik need teenused korralikult toimida.

1.2 Teie nõusolek küpsiste kasutamiseks

Saate hallata oma nõusolekut küpsiste kasutamise kohta meie veebisaitidel, klõpsates meie veebisaitide allosas valikul „Küpsiste seaded“.

Samuti saate oma nõusolekut konfigureerida, valides küpsiste blokeerimise ja/või kustutamise. Küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2. Meie veebisaidil kasutatavaid küpsiseid ja nende kasutusala on kirjeldatud allolevas tabelis.

1.3 Sellel veebisaidil kasutatavad küpsised

Nimetus Kirjeldus Tüüp Kestvus Kuidas keelata ja kuidas mõjutada, kui on keelatud. Kategooria
route Standardküpsis, mida kasutatakse seansi ühendamiseks organisatsiooni avaliku karjäärilehe, mis on loodud Career Site Builder poolt, ja lehtede vahel, mis on loodud SAP SuccessFactors Recruiting poolt, nagu näiteks Kandidaadi Profiil (Candidate Profile). Seanss Aegub seansi lõppedes. Ei saa keelata. Nõutav
careerSiteCompanyId Küpsis, mida Akamai kasutab õige andmekeskuse päringu jaoks. Küpsise väärtus on määratud ning taotlus esitatakse kohe, kui külastaja läheb karjäärilehe webi aadressile Seanss Aegub seansi lõppedes. Kasutaja ei näe enam lehekülge. Nõutav
JSESSIONID Küpsis, mis lisatakse seansi ajal seadmesse kasutaja tuvastamiseks. Küpsis asendab RMK0, RMK1, ja RMK4 küpsiseid. Loodud seansiküpsisena iga kord, kui uus kasutaja külastab Career Site Builder lehte. Väärtust ei värskendata, välja arvatud juhul, kui praegune seanss lõpeb, sel juhul luuakse uus JSESSIONID küpsis. Serveri Seanss Aegub seansi lõppedes. Keela brauserite või arvutikonfiguratsiooni kaudu.
Kasutaja ei saa sisse logida.
Nõutav

 

2. KÜPSISTE BLOKEERIMINE JA KUSTUTAMINE

Saate oma veebibrauseri seadete kaudu küpsiste kasutamise blokeerida, nii et see keeldub automaatselt küpsiste salvestamisest või teavitab teid iga kord, kui veebisait taotleb küpsise salvestamist. Samuti saate oma veebibrauseri seadete kaudu kustutada varem salvestatud küpsised. Konkreetne protseduur selleks on erinevate brauserite puhul erinev ja lisateavet leiate vastava brauseri juhistest või enamiku brauseritega kaasas olevast abifunktsioonist. Lisateavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta oma brauseris leiate järgmiselt veebisaidilt: www.aboutcookies.org.
Pange tähele, et küpsiste blokeerimise korral ei pruugi te saada täielikku juurdepääsu meie veebisaidi kõikidele lehtedele ja funktsioonidele. See võib mõjutada ka teie kasutuskogemust.

3. KOLMANDATE OSAPOOLTE PAIGALDATUD KÜPSISED

Sellel veebisaidil kasutatakse kolmandate osapoolte paigaldatud küpsiseid. Meil ei ole juurdepääsu nendele küpsistele ega isikuandmetele ja teabele, mida nad võivad koguda, ega saa neid kontrollida. Kuigi püüame hoida kolmandate osapoolte küpsiste loendit ajakohasena, ei saa me garanteerida, et ülaltoodud kolmandate osapoolte küpsiste loendit pidevalt uuendataks.
Seetõttu peate kontrollima nende võrkude/tarnijate veebisaite, et saada lisateavet selle kohta, kuidas nad küpsiseid haldavad, millist teavet nende küpsised koguvad ja kuidas neid kustutada.
Saate nende teenuste kasutamise lubada või keelata, klõpsates meie veebisaitide allosas valikul „Küpsiste seaded“.
Sellised teenused on:

3.1 YouTube
Me paigutame oma veebisaitidele videoid, milleks kasutatakse YouTube’i teenust. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Selle rakendamine põhineb teie antud nõusolekul kolmandate osapoolte teenuste kasutamiseks. Lisatud videotega veebisaitide külastamisel toimub ka isikuandmete edastamine Google’ile. Eelkõige edastatakse andmed selle kohta, milliseid veebisaite olete külastanud, teave kasutatava seadme kohta, teie brauseri seaded ja teie IP-aadress. Kui olete samal ajal oma Google’i kontoga sisse logitud, ühendatakse see teave teie kontoga. Saate seda vältida, kui logite oma Google’i kontolt välja enne lisatud videoid sisaldavate veebisaitide külastamist. Teie isikuandmed kustutatakse, kui neid ei ole töötlemise eesmärgil vaja. Google saadab isikuandmeid Ameerika Ühendriikide serveritesse. Meie veebisait edastab andmeid ainult juhul, kui nõustute kolmandate isikute teenuste kasutamisega. Sel juhul nõustute ka teie isikuandmete edastamisega Ameerika Ühendriikidesse.
Täiendav andmekaitseteave on saadaval Google’i andmekaitseteabe lehtedel.