Join our journey

Bli med oss å forandre bransjen – Join our journey

Vi er på en spennede reise mot vår visjon om å skape glade nabolag som er tilgjengelig for mange. For å lykkes er vi nødt til å etterleve våre verdier og utfordre bransjen, og hvordan vi gjør ting, i alle deler av vår virksomhet. Vi tilbyr våre kunder hjem med gunstige priser, samtidig som vi har en balansert forretningsvirksomhet. For å fortsette vår suksess er vi avhengig av vår evne til å bygge smarte og kostnadseffektive boliger og nabolag. Målet er å skape bedre hjem og liv for fler. 

Godt arbeidsmiljø og samarbeid

Vi har lidenskap og er dedikerte i det vi gjør. Vi utvikler oss konstant, hjelper hverandre og samarbeider på tvers av landegrenser. Med en åpen, kommunikativ og ærlig væremåte jobber vi hardt sammen og har det morsomt underveis.

Høye ambisjoner og høy kompetanse

Vi har høye ambisjoner og et sterk ønske om å levere. Kunden er kjernen i alt vi gjør. Sammen har vi stor kunnskap og ekspertise.

På en spennende reise

Vi er en virksomhet med en sterk entreprenørånd. Vi står på et solid fundament som et børsnotert selskap med en sterk økonomi og en historie som går tilbake til 1930-tallet. Vi har kommet for å bli. Selv om vi er en stort internasjonal virksomhet så er familiefølelsen sterk. 

Bonavas verdier

Hos Bonava er medarbeiderne og bedriftskulturen viktige deler i vår strategi.
Våre verdier er grunnleggende og definerer hvem vi er og hvordan vi ønsker å bli oppfattet, de veileder oss i alt vi gjør i vårt daglige arbeide. 

 

Bonava

Bonava er et ledende boligutviklingsselskap i Nord-Europa som har skapt hjem og nabolag siden 1930-årene. Bonava har 2300 medarbeidere og er aktive i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, St. Petersburg, Estland og Latvia med en omsetning på 15,5 milliarder SEK i 2019. Bonavas aksjer er notert på Nasdaq børsen i Stockholm.

Vår historie

Vi har skapt hjem og boligområder siden 1930-årene. I årenes løp har vi blitt en erfaren boligutvikler. Når vi utvikler boliger og områder arbeider vi med hele verdikjeden, fra idéstadie og tomtekjøp til design.

Om navnet vårt

Det svenske ordet "bo" symboliserer hjem, og "nav" samlingspunkt. Det er essensen av hvem vi er. Vi bygger ikke bare hus, vi skaper hjem og nabolag, hvor mennesker lever sine liv.

Vår bærekraftige arbeidsplass

Vi spiller en viktig rolle i en bærekraftig utvikling av samfunnet. Arbeidsforhold som bygger opp under våre verdier, med en inkluderende arbeidsplass med et sikkert og trygt arbeidsmiljø for alle er vårt mål.
Les mere

Join our journey

Opprett en konto for å holde deg oppdatert om nye jobbmuligheter eller for å gjøre deg synlig for Bonavas rekrutteringsmedarbeidere.

BLI MED I VÅRT KOMPETANSENETTVERK

.

Allerede registrert?