PERSONVERNERKLÆRING

INNLEDNING OG KONTAKTOPPLYSNINGER

1.1  I denne personvernerklæringen forklarer Bonava hvordan personopplysningene dine blir behandlet når du bruker nettstedet vårt.

1.2  Det er viktig for oss at du er trygg på at vi behandler personopplysningene dine med behørig respekt. Vi har derfor truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot uautorisert tilgang og bruk. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese denne personvernerklæringen nøye.

1.3  Bonava AB (publ) er behandlingsansvarlig og har derfor ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine, uavhengig av om behandlingen utføres av oss eller på våre vegne. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om behandlingen: Bonava AB (publ), Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefon: +4620-28 28 28, e-post: dataprotection@bonava.com.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG BEHANDLER VI?

2.1  Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi behandler ulike personopplysninger om deg, avhengig av hvilken relasjon du har til oss, som beskrevet under. Hvis du gir oss personopplysninger om noen andre, for eksempel familiemedlemmer, er det ditt ansvar at de får informasjonen i dette dokumentet.

2.2  Når du bruker nettstedet vårt, behandler vi data om aktiviteten din på nettstedet vårt, som for eksempel sidene du viser, søkestrenger, enhets-ID eller andre unike identifikatorer, enhets- og programvareegenskaper (f.eks. statistikk om sidevisninger, henvisende URL-adresser, IP-adresser (som kan fortelle oss hvilket område du er i) og opplysninger om tilgjengelighet og levering av annonseringen vår. Vi innhenter også opplysninger gjennom informasjonskapsler, som forklart i Informasjon om informasjonskapsler.

HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR?

3.1  Vi bruker opplysningene over for følgende formål:

  • Tilby informasjon om ledige stillinger og arbeidsmiljøet hos Bonava på nettstedet vårt.

NÅR SLETTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

4.1  Vi beholder opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene over. Deretter slettes de i henhold til sletterutinene våre. Dette betyr at visse opplysninger beholdes lenger enn andre.

4.2  Informasjonskapsler utløper etter en viss tid, som forklart nærmere i informasjonen om informasjonskapsler.

PÅ HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

5.1  Behandlingen er basert på en såkalt interesseavveining, noe som innebærer at vi har en rettmessig interesse av å behandle opplysningene (f.eks. for å forbedre nettsidens funksjonalitet), men at vi gjør det uten å krenke personvernet ditt.

HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

6.1  I forbindelse med gjennomføringen av behandlingsaktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, utleveres opplysningene dine til andre selskaper i Bonava og eksterne selskaper som leverer tjenester til oss (f.eks. IT-tjenester). Vi utleverer også opplysninger til myndighetene dersom det foreligger lovfestede krav eller forvaltningsvedtak.

6.2  Selskapene vi utleverer opplysninger til, kan bare behandle opplysningene dine i tråd med våre instrukser, og gjennom avtaler sikrer vi et høyt sikkerhetsnivå for personopplysningene dine. Hvis vi overfører opplysninger til eksterne selskaper utenfor EU/EØS, sørger vi for at nødvendige tiltak treffes, for eksempel at vi inntar Europakommisjonens standardkontraktsvilkår for dataoverføring (som er tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted) i våre avtaler med partene som får tilgang til personopplysninger.

DINE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN VÅR

7.1  I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine:

  • Rett til innsyn, dvs. rett til å innhente informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og en kopi av de personopplysningene som blir behandlet
  • Rett til retting, dvs. rett til å få rettet feilaktige opplysninger
  • Rett til sletting, dvs. rett til å få slettet personopplysningene dine
  • Rett til begrensning av behandling, dvs. rett til å be om at behandlingen begrenses, for eksempel hvis du mener personopplysningene vi behandler, er ukorrekte
  • Rett til dataportabilitet, dvs. rett til å be om at personopplysningene dine overføres fra oss til et annet selskap
  • Rett til å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine
  • Rett til å trekke tilbake samtykket; tilbaketrekking vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake
  • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at behandlingen vår ikke er i henhold til gjeldende personvernlovgivning

7.2  Noen av rettighetene over gjelder bare i visse situasjoner. Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss (se kontaktopplysninger over).

***

INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER

1. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

1.1 Definisjon av informasjonskapsel og bruksområde

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som dette nettstedet lagrer på enheten din, over internettforbindelsen. En informasjonskapsel brukes for eksempel til å skille brukere fra hverandre slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen til den som besøker nettstedet. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes når du lukker nettleseren (såkalte øktsinformasjonskapsler). Noen blir liggende på enheten din og gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din (faste informasjonskapsler). Vi beskriver i tabellen under hvordan vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet. I denne beskrivelsen refererer informasjonskapsler også til andre teknikker som fører til at data blir lagret på eller hentet fra enheten din. Vi vil orientere deg om hvilke teknologityper vi bruker og formålet med dem.

Strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for å kunne tilby nettstedet eller tjenestene våre. Vi bruker for eksempel disse informasjonskapslene til å autentisere og identifisere brukerne våre når de bruker sine private områder på nettstedene våre. Hvis denne typen informasjonskapsler slettes, vil det gå ut over tjenestene våre.

Analytiske informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør at vi kan telle besøk og trafikk-kilder slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss til å se hvilke sider som er mest og minst populære, og hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. Alle opplysningene disse informasjonskapslene samler inn, aggregeres og er derfor anonyme. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil vi ikke vite når du har besøkt nettstedet vårt.

Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet kan tilby ekstra funksjonalitet og brukertilpasning. De kan bli angitt av oss eller av tredjepartsleverandører som har tjenester vi bruker på sidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at bare enkelte eller ingen av disse tjenestene fungerer som de skal.

1.2 Om ditt samtykke til bruken av informasjonskapsler

Du kan administrere samtykket ditt til bruk av informasjonskapsler på nettstedene våre ved å klikke «Informasjonskapsler innstillinger» nederst på nettstedene våre.

Du kan også konfigurere samtykket ditt ved å velge å blokkere og/eller slette informasjonskapslene. Se avsnitt 2 for mer informasjon om hvordan du blokkerer og sletter informasjonskapsler. Informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, og bruksområdene for dem, beskrives i tabellen under.

1.3 Informasjonskapsler som brukes på dette nettstedet

Navn Beskrivelse Type Varighet Hvordan deaktivere, og følger av deaktivering Kategori
route En standard informasjonskapsel som brukes for å holde økten mellom organisasjonens offentlige karrierenettsted generert av Career Site Builder, og sider av SAP SuccessFactors Recruiting, for eksempel kandidatprofil. Økt Utløper ved avsluttet økt Kan ikke deaktiveres Obligatorisk
careerSiteCompanyId Informasjonskapselen som brukes av Akamai for å sende forespørselen til riktig datasenter. Verdien av informasjonskapselen settes- og forespørselen gjøres så snart den besøkende går til karrierenettstedets URL. Økt Utløper ved avsluttet økt Bruker kan ikke lenger se nettsiden Obligatorisk
JSESSIONID Enkel informasjonskapsel plassert på brukerens enhet under økten slik at serveren kan identifisere brukeren. Denne informasjonskapselen erstatter de eldre informasjonskapslene RMK0, RMK1 og RMK4. Laget som en økt infomrasjonskapsel hver gang en ny bruker besøker et Career Site Builder-nettsted. Verdien oppdateres ikke med mindre den nåværende økten avsluttes, i så fall settes en ny JSESSIONID-informasjonskapsel. Serverøkt Utløper ved avsluttet økt Deaktiveres via nettleser eller konfigurasjon på datamaskinen.
Bruker vil ikke kunne logge seg inn.
Obligatorisk

 

2. BLOKKERE OG SLETTE INFORMASJONSKAPSLER

Du kan bruke nettleserinnstillingene til velge å blokkere bruken av informasjonskapsler slik at nettleseren automatisk avviser lagring av informasjonskapsler eller varsler deg hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Du kan også slette tidligere lagrede informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. Den nøyaktige prosedyren for dette varierer fra nettleser til nettleser. Nærmere informasjon finner du i den aktuelle nettleserens instrukser eller i hjelp-funksjonen de fleste nettlesere har. Nærmere informasjon om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler i nettleseren, finner du på følgende nettsted: www.aboutcookies.org.
Merk at ved å blokkere informasjonskapsler vil du kanskje ikke få full tilgang til alle sider og funksjoner på nettstedet vårt. Det kan også påvirke brukeropplevelsen din.

3. INFORMASJONSKAPSLER PLASSERT AV TREDJEPARTER

Tredjeparter plasserer informasjonskapsler på dette nettstedet. Vi har ikke tilgang til disse informasjonskapslene og kan ikke kontrollere dem eller personopplysninger og andre opplysninger de samler inn. Vi prøver å holde listen over tredjeparts informasjonskapsler à jour, men vi kan ikke garantere at den er à jour til enhver tid.
Du må derfor sjekke nettstedene til disse nettverkene/leverandørene for å få nærmere informasjon om hvordan de håndterer informasjonskapsler, hvilke opplysninger informasjonskapslene deres samler inn, og hvordan de kan slettes.
Du kan aktivere eller deaktivere bruk av informasjonskapsler for de aktuelle tjenestene ved å klikke «Informasjonskapsler innstillinger» nederst på nettstedene våre.
Dette gjelder særlig:

3.1 YouTube
Vi plasserer videoer på nettstedene våre. Disse leveres av tjenesten YouTube. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Implementeringen er gjort med utgangspunkt i ditt samtykke til tredjepartstjenester. Når du besøker nettsteder med innebygde videoer, vil personopplysninger bli sendt til Google. Nærmere bestemt vil det bli sendt opplysninger om hvilke nettsteder du har besøkt, opplysninger om enheten du bruker, nettleserinnstillingene og IP-adressen din. Hvis du samtidig er innlogget med Google-kontoen din, vil opplysningene bli knyttet til kontoen din. Du kan forhindre at dette skjer ved å logge ut av Google-kontoen før du besøker nettsteder som inneholder innebygde videoer. Personopplysningene dine vil bli slettet hvis de ikke kreves for behandlingsformål. Google sender personopplysninger til servere i USA. Nettstedet vårt sender data bare hvis du samtykker til bruk av tredjepartstjenester. I så tilfelle samtykker du også til at personopplysningene sendes til USA.
Nærmere informasjon om personvern er tilgjengelig på Googles sider med personvernregler.