INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

INLEDNING OCH KONTAKTINFORMATION

1.1  Nedan beskriver Bonava hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår hemsida.

1.2  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och användning. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom detta dokument noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.3  Bonava AB (publ) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss på Bonava AB (publ), Lindhagensgatan 72, SE-112 18 Stockholm, telefonnummer +46-20-28 28 28, e-post: dataprotection@bonava.se.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

2.1  Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Vi behandlar olika personuppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss vilket vi beskriver närmare nedan. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar, måste du se till att de också får informationen i detta dokument.

2.2  När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen, som din webbläsarhistorik, ID:t på den enhet du använder och andra unika identifierare, egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress (som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig)) och information om tillgänglighet och leverans av våra annonser. Vi får också information genom cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1  Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla information om lediga tjänster och arbetsmiljön hos Bonava på vår hemsida.

NÄR RADERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.

4.2  Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies.

MED VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1  Personuppgiftsbehandlingen utför vi med en s.k. intresseavvägning som grund vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att utföra den. Så är t.ex. fallet vid optimering av webbplatsens funktion.Sådan behandling utförs på sådant sätt att den inte gör intrång i din integritet.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

6.1  I samband med den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna ”Information om Personuppgiftsbehandling” ,lämnar vi ut dina personuppgifter till andra bolag inom Bonava och externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster). Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter och andra aktörer, t.ex. banker, när vi har rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna eller om sådan aktör har rättslig skyldighet att ta del av uppgifterna.

6.2  De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

7.1  Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång (d.v.s. en rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och en kopia på de uppgifter som behandlas)
  • Rätt till rättelse (d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade)
  • Rätt till radering (d.v.s. en rätt att få uppgifter raderade)
  • Rätt till begränsning av behandling (d.v.s. en rätt att begära att vår behandling begränsas, t.ex. om du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga)
  • Rätt till dataportabilitet (d.v.s. en rätt att begära att vi ska överföra dina personuppgifter till ett annat bolag)
  • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

7.2  Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

***

INFORMATION OM COOKIES

1. ANVÄNDNING AV COOKIES

1.1 Definition av cookie och användningsområde

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl.a. för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies). I tabellen nedan beskriver vi hur vi använder cookies på den här webbplatsen. I det här dokumentet avses med cookies även annan teknologi som kan medföra att uppgifter lagras på eller hämtas från din enhet. Vi vill ge dig information om vilka typer av teknologier vi använder och varför vi använder dem.

Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats eller våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om cookies som används för att autentisera och identifiera våra användare när de använder privata delar av vår webbplats. Om dessa cookies blockeras/raderas kommer tjänsten inte att fungera.

Analyscookies:Dessa cookies ger oss möjlighet att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och att se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och således anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats.

Funktionscookies: Dessa cookies ger webbplatsen möjlighet att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det leda till att vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar korrekt.

1.2 Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Du kan hantera ditt samtycke angående användningen av cookies på våra webbplatser genom att klicka på ”Cookie inställningar”. Du kan också konfigurera ditt samtycke genom att välja att blockera/radera cookies. För mer information om hur du blockerar/raderar cookies, se avsnitt 2 hur du väljer att blockera/radera cookies. Tabellen nedan visar vilka cookies som används på vår webbplats och vilket användningsområde de har.

1.3 Cookies på den här webbplatsen

Namn Beskrivning Typ Varaktighet Hur du inaktiverar och påverkar vid inaktivering Kategori
route En standard cookie som används för sessionkopplingar mellan organisationens offentliga karriärsida genererad av Career Site Builder, och sidor genererade av SAP SuccessFactors Recruiting, såsom Candidate Profile. Session Löper ut när sessionen avslutas. Kan inte inaktiveras. Nödvändig
careerSiteCompanyId Cookien som används av Akamai för att skicka förfrågan till rätt datacenter. Värdet för cookien är bestämt och förfrågan görs så snart besökaren går till karriärsidans URL. Session Löper ut när sessionen avslutas. Användare kan inte längre se sidan. Nödvändig
JSESSIONID En cookie som placeras på användarens enhet under sessionen så att servern kan identifiera användaren. Denna cookie ersätter RMK0, RMK1, och RMK4 cookies. Skapad som en session cookie när en ny användare besöker en karriärsida. Värdet uppdateras inte om inte den aktuella sessionen avslutas, varpå en ny JSESSIONID bestäms. Server Session Löper ut när sessionen avslutas. Inaktivera genom webbläsare eller datorkonfigurationer.
Användare kommer inte kunna logga in.
Nödvändig

 

2. HUR DU VÄLJER ATT BLOCKERA/RADERA COOKIES

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies i din webbläsare finns även på följande webbplats:www.aboutcookies.org.
Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

3. COOKIES SOM PLACERAS AV TREDJE PART

På webbplatsen placeras cookies av tredje parter. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Även om vi anstränger oss för att listan över tredjepartscookies ska vara aktuell gör detta att vi inte kan garantera att den faktiskt alltid är aktuell.
Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.
Du kan aktivera eller inaktivera användningen av sådana tjänster genom att klicka på ”Cookie inställningar” längst ner på våra webbplatser.
Dessa är särskilt:

3.1 YouTube
Vi placerar videos på våra webbplatser som tillhandahålls av tjänsten Youtube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Implementeringen är baserad på ditt samtycke till tredjepartstjänster. Att besöka våra webbplatser med inbäddade videor kommer leda till att personliguppgifter skickas till Google. Mer specifikt kommer information om vilka webbplatser du har besökt, information om enheten du använder, din webbläsares inställningar och din IP adress att skickas. Om du samtidigt är inloggad på ditt Google-konto kommer informationen att kopplas till ditt konto. Du kan förhindra att detta inträffar genom att logga ut från ditt Google-konto innan du besöker våra webbplatser som innehåller inbäddade videos. Dina personuppgifter kommer att raderas om de inte behöver användas i personuppgiftsbehandlingssyfte. Google skickar personuppgifter till servrar i USA. Vår webbplats kommer endast skicka personuppgifter om du samtycker till användningen av tredjepartstjänster. I så fall samtycker du också till att dina personuppgifter skickas till USA.
Mer information om dataskydd finns tillgänglig på Googles informationssidor om dataskydd.