David ar platschef for flerbostadshus

Helhet, detaljer och teamarbete

Att hela tiden växla mellan ett långsiktigt helhetsperspektiv och detaljerna i nuet är en del av vardagen för David Bergh, en av Bonavas platschefer som jobbar med flerbostadshus i Stockholm. Här berättar han om arbetet med att leda team på ett företag med högt tempo och tydlig framåtanda.

Davids arbete som platschef innebär att han ska säkerställa att Bonava har en bra, kvalitativ och säker produktion i de projekt och grannskap som han arbetar med. I arbetet handlar det om att tänka långsiktigt och se helheten, samtidigt som han alltid behöver vara i nuet och se detaljerna. Det som fyller hans dagar är till exempel arbete med att produktionssäkra projektet och se över tidsplaner och kostnader.

David förklarar att de i hans team lägger stor vikt vid detaljerna och att de drivs av att kunderna ska känna att de verkligen har kommit hem när de flyttar in i sin nya lägenhet. Det handlar helt enkelt om att tänka, agera och bygga som om det var man själv som skulle bo där sedan.

Arbetet som platschef handlar också om att vara teamledare. Det krävs att man är en tydlig och närvarande ledare som ska kunna skapa nya team och få nya grupper att prestera tillsammans på väldigt kort tid. David beskriver sig själv som en pragmatisk platschef som aldrig ser en utmaning som en omöjlighet. Att få lösa problem, samarbeta och prata med kollegorna är det som ger energi och driver honom i arbetet varje dag.

 

"Vi är en spännande koncern med en fantastisk målbild. Vem vill inte vara med och förändra branschen och samtidigt bygga för de många?"

David Bergh
Platschef på Bonava

Styrkan med att arbeta tätt i team

I sin roll som platschef jobbar David nära kollegor med många olika roller så som arbetsledare, inköpare, produktionschefer, projekteringsledare och projektchefer. Vilka roller han jobbar närmast beror på vilken fas det aktuella projektet är i. Han understryker att styrkan i teamen finns när man jobbar tätt tillsammans, lär av varandra och vågar tänka nytt. Han poängterar att det är tillsammans vi övervinner hinder och tar oss framåt.

– Inom våra Bonava-team vill jag att vi ska jobba tight och nyttja varandras kunskaper och erfarenheter men även okunskaperna. Att våga ställa ”fel” fråga är aldrig fel utan kan vara helt rätt, det kan faktiskt öppna upp nya tankar och idéer på hur vi gör saker och ting.   

Högt tempo och samarbetsanda

David beskriver sin första tid på Bonava som fantastiskt rolig och lärorik men även krävande. Arbetet har ett högt tempo och miljön är föränderlig. Det handlar om att driva byggprojekt där det händer nya saker precis hela tiden. Bonava präglas av förändring och framåtanda, samtidigt som det finns utrymme för att stanna upp, hjälpas åt och lära av varandra.

– Glöden och energin för det vi gör tycker jag symboliserar oss. Vi är inte här bara för att göra ett jobb utan för att göra ett jäkligt bra jobb och lite till. Vi driver på framåt men stannar också upp och hjälper varandra. 

David tycker att företagets ledarskap är tydligt, inkluderande, öppet och mer givande än tidigare ledarskap han upplevt. Samtal och feedback är hörnstenar som han tycker symboliserar ledarskapet hos Bonava.

Avslutningsvis skickar David med några ord till dig som funderar på om ett jobb på Bonava kanske är nästa steg i din karriär.

– Varför fundera länge? Om du vill vara med och påverka ditt eget arbetssätt, bygga hus för ett större syfte och gillar ett högt tempo då är det helt rätt att välja Bonava. 

 

Join our journey

Skapa ett konto för att hålla dig uppdaterad om nya jobb och för att göra din profil synlig för rekryterare på Bonava.​

Join our journey

.

Redan medlem?